Wybierz procesy biznesowe i zbuduj silnik operacyjny dla Twojej firmy

Skorzystaj z szablonów dostępnych w Sellions. Nasi eksperci bezpłatnie dopasują je do Twoich potrzeb. Nie widzisz procesów, jakich szukasz? Daj nam znać, a ułożymy je dla Ciebie. Możesz zrobić to też samodzielnie w naszym edytorze no-code.

Wniosek inwestycyjny

 1. Pracownik składa wniosek inwestycyjny, wskazując co jest przedmiotem inwestycji, jakie są spodziewane korzyści, koszty oraz której pozycji budżetowej dotyczy inwestycja.
 2. Aplikacja Sellions przekazuje wniosek do osób, których decyzja jest wymagana do uruchomienia inwestycji: Dyrektora Finansowego, Dyrektora Technicznego oraz Członka Zarządu.
 3. Jeśli inwestycja jest powyżej określonego progu finansowego, aplikacja Sellions kieruje wniosek również do drugiego Członka Zarządu.
 4. Jeśli wskazane powyżej osoby nie zweryfikują wniosku w wymaganym czasie, aplikacja Sellions wysyła im przypomnienie na ten temat.
 5. Każda z osób zaangażowana w procesowanie wniosku ma podgląd do statusu i uwag do wniosku od pozostałych osób.
 6. Po weryfikacji wniosku przez wszystkie osoby, aplikacja Sellions wysyła do Pracownika informację zwrotną.
 7. Jeśli wniosek został zaakceptowany, aplikacja Sellions aktualizuje pozycje budżetowe i zamyka zlecenie.

Kategoria Finanse

Przetestuj proces

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Proces