Zautomatyzuj procesy sprzedaży!

Rozwiązania tego typu niosą szereg korzyści dla firm, które zdecydowały się na ich wdrożenie. Warto wśród nich wymienić przede wszystkim:

 

 • lepsze zrozumienie potrzeb klienta,
 • dobranie optymalnej oferty do jego oczekiwań,
 • przyspieszenie pierwszego kontaktu ze strony handlowca.

 

O tym, jak istotna jest w dzisiejszym biznesie automatyzacja sprzedaży świadczy m.in. rozmiar światowego rynku systemów automatyzacji. W 2019 roku przekroczył on wartość 7 miliardów dolarów, a jego tempo wzrostu utrzymuje się od kilku lat na wysokim poziomie, wynoszącym ok. 10% rocznie.

 

Innowacyjna sprzedaż – czyli jaka?

 

Tempo wzrostu sektora wynika z coraz to nowszych potrzeb klientów oraz wdrażania innowacji. Według branżowych źródeł, na rynku jest obecnie dostępnych ponad 8 000 rozwiązań automatyzujących sprzedaż. Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na dwa trendy rynkowe, które odgrywają istotną rolę: nastawienie na wsparcie handlowców oraz omnichannel.

 

Nastawienie na wsparcie handlowców

 

Początkowa fala zachwytu automatyzacją i działanie na zasadzie „zautomatyzujmy co się da” ustępuje miejsca bardziej dojrzałemu podejściu, które na pierwszym miejscu stawia potrzeby pracowników.

 

Dobrym przykładem są tutaj dość powszechnie stosowane systemy zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRMy). Ich zadaniem jest gromadzenie w jednym miejscu informacji na temat historii zakupowej klientów, dzięki czemu osoby zarządzające sprzedażą mogą lepiej planować działania.

 

Okazuje się jednak, że procedury zbudowane w odpowiedzi na potrzeby raportowe kadry zarządzającej, pomijają potrzeby przedstawicieli handlowych. A ze względu na brak wyraźnego benefitu płynącego z uzupełniania w systemie danych o klientach, handlowcy po prostu tego nie robią. W efekcie rzetelna analiza jest utrudniona, a często niemożliwa. Z tego powodu, myśląc o skutecznej sprzedaży, warto mieć na uwadze potrzeby handlowców. Wsparcie ich pracy otwiera drzwi do realizacji celów, przed jakimi stoją managerowie na wyższych szczeblach.

 

Omnichannel

 

Drugim obszarem innowacji jest zarządzanie pełną ścieżką klienta (tzw. „customer journey”) w jednym miejscu. Sprowadza się to do „automatyzacji tego, co zautomatyzowane”, czyli integracji w ramach jednego narzędzia wielu procesów i kanałów komunikacji z klientami.

 

Jak to działa? Powszechne na rynku rozwiązania automatyzujące np.:

 

 • wysyłkę maili / SMSów,
 • pracę call center,
 • składanie zamówień przez handlowców w terenie itp. są łączone w spójny cykl obsługi klienta, w którym treści i kanały sprzedaży są dopasowane do jego oczekiwań.

Ten cel realizuje platforma Sellions, łącząc działania sprzedażowe w zautomatyzowany i łatwy do zarządzania proces omnichannel. Ważną rolę odgrywa tutaj część analityczna, która bazuje na segmentacji i scoringu w celach:

 

 • zbudowania możliwie precyzyjnego obrazu preferencji klienta;
 • dalszej personalizacji zautomatyzowanych procesów sprzedaży i zwiększania ich skuteczności.

 

Jak Sellions wspiera nowoczesną sprzedaż?

 

Sellions powstał w odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych zespołów sprzedażowych. Naszą platformę rozwijamy z myślą o realnym wsparciu handlowców, ponieważ to ich zaangażowanie ma decydujący wpływ na wynik sprzedażowy i satysfakcję klientów. Filarem naszych rozwiązań jest elastyczność. Okres pandemii pokazał wyraźnie, jak ważna jest dla firm możliwość szybkiego dostosowania się do zmiennych oczekiwań klientów.

 

Opracowana przez Sellions platforma automatyzacji procesów, dzięki wykorzystaniu innowacyjnego silnika procesowego oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, umożliwia zarządzanie kluczowymi obszarami sprzedaży terenowej w jednym miejscu – i to bez programowania.

 

Innowacyjny silnik w kilka chwil wciela w życie procesy, które zgrupowaliśmy w trzech obszarach:

 

Szybki kontakt z potencjalnymi klientami

 

Krótki czas oczekiwania klienta na pierwszy kontakt sprzedażowy zwiększa szanse na sukces. Nasze dane pokazują, że zredukowanie czasu oczekiwania klienta na pierwszy kontakt ze strony handlowca do czasu krótszego niż 15 minut daje o 250 proc. wyższe szanse na zamknięcie sprzedaży, niż kontakt po 24 godzinach.

 

Skuteczne wizyty handlowe

 

Firmom przyświecają bardzo zróżnicowane cele, związane z poprawą efektywności wizyt np.:

 

 • zbudowanie dystrybucji nowego produktu,
 • poprawa jakości ekspozycji produktów u klientów,
 • zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat historii obsługiwanych klientów.

 

W każdym z tych wypadków aplikacja mobilna Sellions pomaga osiągnąć zakładane rezultaty.

 

Wysokie zaangażowanie handlowców

 

Dużym wyzwaniem w pracy handlowców jest mnogość celów, o realizacji których powinni pamiętać, nie tracąc przy tym z oczu tych najważniejszych. Aplikacja mobilna od Sellions zapewnia handlowcom szybką informację zwrotną na temat ich efektywności, a dodatkowo wykorzystuje elementy grywalizacyjne do budowania zaangażowania.

 

Podsumowanie – skuteczna sprzedaż w 2021

 

Lepsze zrozumienie potrzeb klienta, dobranie optymalnej oferty do jego oczekiwań, czy przyspieszenie pierwszego kontaktu ze strony handlowca – to przykłady korzyści jakie daje automatyzacja procesów sprzedażowych i mobilne wsparcie przedstawicieli handlowych.

 

Czy są dzisiaj rynki, na których można osiągnąć sukces, nie czerpiąc z tych korzyści? Zapewne tak, natomiast coraz trudniej je wskazać. FMCG, telekomunikacja, farmacja, ubezpieczenia, finanse, czy branża rolnicza to tylko przykłady sektorów, w których automatyzacja przynosi realne korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży o kilka a nawet kilkadziesiąt procent rocznie.

 

Automatyzacja procesów przekłada się na zwinność firmy. Jak jest ona ważna, pokazała ze zdwojoną siłą pandemia Covid-19. Wiele firm musiało z dnia na dzień zmienić sposób obsługi sprzedażowej.

 

Na przykładzie klientów Sellions możemy powiedzieć, że firmy z wdrożonymi rozwiązaniami automatyzacji szybko i skutecznie dostosowały się do nowej rzeczywistości i dobrze sobie radzą w zmiennych warunkach handlowych.